Startsida • スタート

Välkommen till Eksjö Budoklubb!

Eksjö Budoklubb grundades 1968 av Gunnar Dahlén, och erbjuder träning i flera budoarter med huvudinriktningen Aikido, i Prästängshallens dojo i Eksjö.

Medlemsavgifter

Årsavgift

150kr plus terminsavgift (se nedan)

Terminsavgifter

Under 14 år: 100kr/termin
Studerande: 400kr/termin
Vuxen: 500kr/termin
Familj: 600kr/termin

Du får provträna tre pass innan betalning.
Betala till Plusgirokonto 27 97 60-3 (OBS! Ange namn)

Kontakt

eksjobudo@live.se
0730-71 74 99 (Mattias Nilsson, ordförande)