Policy avseende personuppgifter

1. Allmänt

Denna sida förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Föreningen Eksjö Budoklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är det Eksjö Budoklubbs ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

3.1 Eksjö Budoklubb samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig i samband med att du blir medlem.

  • Namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter till dig och ev. kontaktperson/målsman.

3.2 Eksjö Budoklubb samlar och behandlar följande personuppgifter om dig i samband med att du graderas.

  • Namn, födelsedatum, grad, examinationsort, tidpunkt för examination. Önskar ni inte att namn och grad skall publiceras offentligt finns även möjligheten att begära detta direkt till examinator eller på vår blankett för kyu-gradering.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig?

Eksjö Budoklubb samlar in dina personuppgifter direkt från dig i samband med att du blir medlem samt när du examineras.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Eksjö Budoklubb samlar in dina uppgifter för att kunna registera våra aktiviteter och i sin tur söka bidrag för dessa. För vår barn- och ungdomsverksamhet samlar vi dessutom in uppgifter om kontaktpersoner i de fall sådan behöver nås av olika skäl.

För examinationer samlar vi in uppgifter för att säkerställa att erforderlig träningsmängd erhållits mellan graderna, att rätt person graderas, samt för att stärka legitimiteten i de grader som utfärdas genom att hålla ett oberoende register därav.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eksjö Budoklubb sparar dina personuppgifter så länge du inte själv begär utträde ur våra register. Detta görs till någon av våra styrelsemedlemmar som kontaktar ansvarig.

7. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Eksjö Budoklubb delar inte dina uppgifter med någon annan part, men registerar dem i förekommande fall i IdrottOnline, Riksidrottsförbundets system för anslutna föreningar.

8. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Eksjö Budoklubb lagrar och hanterar dina personuppgifter inom våra egna lokaler, bakom lås, samt i ansvariga instruktörers eller examinatörers personliga datorer, i vilka vi är personligen ansvariga för säkerheten.

9. Vad har du som registrerad för rättigheter?

Eksjö Budoklubb ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner.

10. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Eksjö Budoklubbs integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Eksjö Budoklubb har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Eksjö Budoklubb webbplats. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avregistera dig genom att kontakta oss på nedanstående uppgifter.

11. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Epost: info@eksjobudoklubb.se