Gradering • 審査

I aikido finns ett tydligt graderingssystem som undan för undan kräver mer av utövaren. För barn börjar graderna på 12 kyu och går till 7 kyu, medan vuxna börjar på 6 kyu och går till 1 kyu innan dangrader tar vid.

I aikido bär man vitt bälte för samtliga kyugrader, och svart för dangrader. Vid 3 kyu får man rätt att bära hakama, de karaktäristiska vida, svarta byxorna.

Barn får ny färg på bältet för varje grad, som går i ordningen rött, gult, orange, grönt, blått, brunt, vilket motsvarar kyugraderna 12-7 kyu.

Graderingar hålls normalt i slutet av varje termin eller på särskilda läger.

Nedan finns aktuella krav för kyu- och dangradering inom alla relevanta sammanhang, samt en anmälningsblankett för kyugradering.


• Graderingsregler – kyu (barn)

Svenska Aikidoförbundets rekommendationer för barn och ungdomar innehåller också det graderingssytem vi använder oss av för barn.


• Graderingsregler – kyu (uppdaterade 2023)

Graderingssystem som korrelerar såväl med Aikido Kobayashi Dojo i Japan som med Svenska Aikidoförbundets minimikrav och därmed Aikikai Hombu Dojo.


• Graderingsregler – kyu (Aikido Kobayashi Dojo, Japan) 2024

Krav för kyugradering, Aikido Kobayashi Dojo Japan.


• Graderingsregler – dan (Aikido Kobayashi Dojo, Japan) 2024

Krav för dangradering, Aikido Kobayashi Dojo Japan.


Graderingsregler – dan (Iyasaka)

Iyasaka Aikidoklubbs krav för dangradering.


• Anmälan till kyugradering

Blankett för anmälan till kyugradering.