Hem • ホーム

Välkommen till Eksjö Budoklubb!

Eksjö Budoklubb grundades 1968 och erbjuder träning i flera budoarter med huvudinriktningen Aikido, i Prästängshallens Budosal i Eksjö.


Aktuellt

Årsmöte 21 februari

Härmed bjuder Eksjö Budoklubb in till årsmöte söndag 21 februari kl 10.30.

Mötet kommer att ske digitalt, och preliminärt via Messenger. Skulle behov av att byta plattform uppstå kommer det att utannonseras.

Anmälan sker till henrik@eksjobudoklubb.se, där ni även kan meddela om ni behöver använda annan digital mötesplattform än Messenger.

Verksamhetsberättelse 2020 >

Bokslut 2020 >

Revisionsberättelse 2020 >

Budget 2021 >


God helg önskar Eksjö Budoklubb

Kära budovänner,
Detta år har varit allt annat än som förväntat för Eksjö Budoklubb. Pandemin har gjort att vi har behövt omforma och avgränsa vår träning, men samtidigt skapat möjlighet att fokusera på ett nytt sätt.
 
Slutet av året har vi inte alls kunnat hålla vanliga träningspass, men när vi nu går mot ljusare tider kan vi också ana en tid av återgång till dojon, även om den fortfarande är fjärran.
 
Styrelsen i Eksjö Budoklubb önskar skicka våra varmaste tack till alla som tränat och hängt i under dessa annorlunda tider. Vi har varit fler aktiva än någonsin, såväl bland barn som vuxna, och vi längtar till att verksamheten skall blomma ut i full prakt när den tiden väl kommer.
 
Tills dess vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Diplomutdelning till Hans och Joakim

Tisdagen den 3/12 var det dags för diplomutdelning efter lyckade dangraderingar tidigare under året.

Hans Fredholm erhöll sitt diplom för 1 dan och Joakim Hedström diplomet för 3 dan.

Hjärtligaste gratulationer från hela klubben!


Schema

OBS! P.g.a. rådande restriktioner hålls för närvarande ingen träning.

Måndag

19.00 – 20.30 Ju-jutsu (BJJ)

Tisdag

18.00 – 19.00 Aikido, barn, fokus på nybörjare, max 12 barn
19.00 – 20.00 Aikido, vuxen (från 13 år)

Torsdag

18.00 – 19.00 Aikido, barn, fokus på mer avancerade, max 12 barn
19.00 – 20.00 Aikido, vuxen (från 13 år)

LÖRdag

10.30 – 11.30 Ju-jutsu (BJJ)


Medlemsavgifter

OBS! Avgifterna nedan är de ordinarie. Under höstterminen 2020 är de dock nedsatta med anledning av coronapandemin och ett mindre utbud av pass. Se separat nyhet under “aktuellt” för all information.

Årlig medlemsavgift

150kr per person plus träningsavgift (se nedan)

Träningsavgift

Under 13 år: 300 kr/termin
Studerande: 500 kr/termin
Vuxen: 700 kr/termin
Familj: 900 kr/termin

Gästträning för medlem
i annan SB&K-ansluten klubb: 300 kr/termin

Du får provträna tre pass innan betalning.
Betala till BG 5296-7304 eller Swisha till 1234600060.

Ange alltid namn på samtliga tränande. Glöm inte att man som familj betalar en fast träningsavgift, men ändå behöver betala en årlig medlemsavgift för varje person. För en familj på tre betyder det alltså 3×150 kr/år, samt 900 kr/termin.


Idrottsskola

Eksjö Budoklubb deltar varje år i Eksjö Idrottsskola, ett initiativ mellan föreningar för att ge barn i andra klass möjligheten att prova på ett flertal aktiviteter.

Läs mer på eksjoidrottsskola.se.


Kontakt

info@eksjobudoklubb.se