Årsmöte 2018

Årsmöte 2018 äger rum torsdagen den 15:e mars kl 18.30.
Adressen är Parkgatan 23, Eksjö.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att deltaga!