Avslutning och graderingar

Vi går nu i snabb takt mot sommaren och vi har fått notis om att öppettiderna för Prästängshallen ändras från juni månad och det gör att vi har beslutat att tidigarelägga våra graderingar något.

Följande tider gäller:

Tisdag 31 maj Aikido, grund – Här graderas vuxna och ungdomar från 6-5 kyu

Torsdag 2 juni Aikido, barn samt vuxna/ungdom 3 kyu. 
Det är många barn i vår grupp denna termin vilket vi tycker är jätteroligt så vi kommer den närmaste tiden se över vilka barn som missade förra terminens gradering så att de får möjlighet att ta två grader.

Graderingarna kommer ske under våra vanliga träningstider. Vill ni som föräldrar se på graderingen så försöker vi lösa det i mån av plats. 

Vi vill också påminna er som ännu inte har betalat tränings och medlemsavgiften att skyndsamt göra så.

Vårterminsstart 2022

Tisdag den 11/1 börjar vi vårterminen i Eksjö Budoklubb.

Med anledning av smittspridningen och de restriktioner som råder har vi beslutat att avvakta med träningen för de minsta barnen som dessutom är ovaccinerade.

För övrig träning är det allmänt aikidopass tisdagar och torsdagar kl 18.30–19.45. Med anledning av att vi får vistas högst 10 personer i dojon samtidigt kommer vi dock även här behöva avgränsa antalet deltagare genom att endast de födda 2009 och tidigare kan vara med. Gränsen är vald med anledning av att de som tränar ska haft möjlighet att vaccinera sig.

Då läget är osäkert kommer vi inte att ta ut någon träningsavgift direkt, utan endast medlemsavgiften på 150 kr.

För er som önskar deltaga så önskar vi föranmälan till henrik@eksjobudoklubb.se varpå man inväntar svar på om man har fått plats eller ej. Tidigare tränande kommer att ges företräde.

Att man känner sig fullt frisk när man kommer till träning förutsätter vi förstås.

OBS! Ovanstående kan komma att ändras med kort varsel.

Terminsstart hösten -21

Torsdagen 2 september är det äntligen dags för terminsstart, och det är en renoverad dojo som möter oss med många nya mattor och en fantastisk uppfräschning!

Schemat är något förändrat jämfört med tidigare terminer och ser ut som följer:

TISDAG

18.00 – 19.15 Aikido, grund (nybörjare från 13 år, avancerade barn med minst 10 kyu)

TORSDAG

18.00 – 19.00 Aikido, barn (från 6 år), max 20 barn
19.00 – 20.15 Aikido, vuxen (från 13 år), avancerad

Anledningen till förändringen är att vi ser att många väljer att komma endast en dag i veckan i barngruppen, och då försöker vi kan samla så många som möjligt på en och samma dag. För de barn som tränat längre (minst 10 kyu) och önskar vidare utveckling finns också möjligheten att träna på torsdagens grundpass.

Alla instruktörer är fullvaccinerade, och för tränande som kan vaccineras uppskattar vi om ni har gjort så, och även tänker på att agera smittsäkert utanför dojon för alla medtränandes skull.

Anmälan krävs för att börja träna, även om man bara vill prova på. Ni behöver inte anmäla er inför varje pass, utan anmälan är för hela höstterminen. Notera att vi endast har ett begränsat antal platser på barnpasset. Tidigare medlemmar och de som tränat länge kommer prioriteras. Om man av olika skäl föredrar att inte ange sina uppgifter digitalt, går det bra att maila om intresse att träna till info@eksjobudoklubb.se, och sedan fylla i vår medlemsblankett i dojon. För samtliga gäller att invänta besked från instruktör om att anmälan är mottagen och plats finns innan ni kommer till dojon.

Länk till anmälningsformulär >

För att träna krävs givetvis att man är symptomfri samt att ingen i ens familj är sjuk, corona eller ej! Vi förbehåller oss rätten att avvisa tränande som uppvisar symptom.

Att missa ett eller några pass är dock inte minsta bekymmer! Vi repeterar moment flera gånger varje termin och har dessutom avsatta pass för uppsamling för det man vill öva extra på.

Under ett pass tränar vi med en och samma partner för att minimera smittrisk.

Vi tillåter heller inga åskådare på träningen inne i dojon utan avlämning och upphämtning ska ske på läktargången utanför.

Observera att träning kan komma att ställas in med kort varsel om så behövs. Titta därför på hemsida eller vår Facebook-sida/grupp innan för att se så att så inte skett. Skulle så vara fallet kommer vi försöka hinna skicka ut mail till samtliga deltagare innan.

Vi hoppas att återse många av er på mattan!

God helg!

Kära budovänner,

Detta år har varit allt annat än som förväntat för Eksjö Budoklubb. Pandemin har gjort att vi har behövt omforma och avgränsa vår träning, men samtidigt skapat möjlighet att fokusera på ett nytt sätt.

Slutet av året har vi inte alls kunnat hålla vanliga träningspass, men när vi nu går mot ljusare tider kan vi också ana en tid av återgång till dojon, även om den fortfarande är fjärran.

Styrelsen i Eksjö Budoklubb önskar skicka våra varmaste tack till alla som tränat och hängt i under dessa annorlunda tider. Vi har varit fler aktiva än någonsin, såväl bland barn som vuxna, och vi längtar till att verksamheten skall blomma ut i full prakt när den tiden väl kommer.

Tills dess vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Förändringar i schemat

Med kraftigt ökande smittspridning, där Jönköpings län tyvärr har flest smittade per capita i Sverige, har vi beslutat att i förebyggande syfte inte bedriva vuxenträningen i dojon, med omedelbar verkan. På torsdagar har vi träningen i spegelsalen kl 19–20, där fler ryms med större avstånd. På tisdagar är den dock inte ledig, så tills vidare är detta pass inställt.

Barnträningen påverkas ännu inte, men ändringar kan komma även där med kort varsel.

Det är otroligt viktigt att alla som ämnar träna följer klubbens rekommendationer efter allra bästa förmåga!

Med anledning av den gångna veckans höstlov vill vi också anmoda alla som varit ute och rest, utrikes eller inrikes, och umgåtts utanför sina dagliga familjekretsar, att avvakta med träning vecka 45 (veckan som inleds 2 november).

Höstlov och träningspaus

Vecka 44 är det höstlov och därmed paus i dojon. Väl mött nästa vecka, men vi vill redan nu uppmana alla att hålla god koll på våra kanaler inför nästa vecka för att vara uppdaterade på ev. förändringar med anledning av coronapandemin.

Höstterminen i Eksjö Budoklubb

TERMINSSTART
Vecka 36, med start tisdag den 1 september, börjar Eksjö Budoklubb höstens verksamhet. 

NEDSATT TRÄNINGSAVGIFT
Efter en vårtermin som blev förkortad för många, och sedan väldigt förändrad av coronapandemin, samt en ny termin som inte heller den blir som vanligt, kommer träningsavgifterna för HT20 att vara som följer:

Under 13 år: 100 kr/termin
Studerande: 200 kr/termin
Vuxen: 300 kr/termin
Familj: 400 kr/termin

Notera att medlemsavgiften, som är kopplad till försäkringen, och endast erläggs en gång per år, inte kan reduceras utan är 150 kr för de som inte redan avlagt den i våras.

UPPDATERING AV REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Vi planerar och utvärderar månad för månad vad vi anser oss kunna göra, och därför kan nedanstående, när så är möjligt, komma att förändras. Vi kommer att hålla alla uppdaterade genom våra sedvanliga kanaler.

SCHEMA OCH ANMÄLAN
Vuxna tränar numera inomhus kl 19.00-20.00 tisdagar och torsdagar. Fokus på träningen är fortsatt på bukiwaza (vapen).

Aikido för barn kommer sätta igång på ordinarie tider tisdag och torsdag kl 18-19. Det är också den enda aktivitet som kommer att hållas i dojon.

Barnaikidon kommer inledningsvis att kretsa kring den traditionella vapenträningen, med trästav (jo) och träsvärd (bokken). Redskapet har man med sig under hela passet och används i moment i såväl uppvärmning som individuella övningar samt tillsammans. Detta är dels för att vi skall undvika moment där vi tar i varandra eller ligger på mattan, men också för att det är väldigt roligt och spännande att träna som samurajerna gjorde!

Träningen kommer att bedrivas med större hänsyn till avstånd och därför kan endast tolv (12) barn samtidigt vara i dojon. För att vi skall kunna tillgodose så mångas önskemål som möjligt tränar barnen endast en av dessa dagar. Tisdagen kommer vara mer orienterad mot nybörjare och yngre barn, medan torsdagen har mer avancerad träning för de som kanske hunnit gradera sig några gånger, och/eller är lite äldre (t.ex. går i mellanstadiet). Vissa justeringar kan behöva göras då alla inte kan träna tisdag eller torsdag, så ange därför vilka av dessa som fungerar i anmälningsformuläret.

Anmälan sker via följande formulär:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSB99mxnAX-_6MGNX7vX9qw08KtzRtgddFdp5P0McVArnL7A/viewform

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
För att det skall kunna göras på ett säkert sätt ber vi att samtliga iakttar följande förhållningssätt:

Före träningen:
Endast friska, symptomfria, kan träna.

Är du sjuk eller känner dig minsta sjuk? Träna först efter minst två symptomfria dagar!

Har du någon sjuk i familjen, även om det bara är lite? Vänta med träning tills alla har varit friska i minst två dagar!

Tvätta fötterna och sätt på rena strumpor. Strumpor kommer endast att tas av och på vid mattkanten.

Kom omklädd i mesta möjliga mån. För ökad säkerhet vill vi undvika offentliga omklädningsrum.

Gå på toaletten innan. För ökad säkerhet vill vi i mesta möjliga mån undvika offentliga toaletter.

Föräldrar lämnar och hämtar sina barn på läktargången, och vi tar emot i dojons båda entréer, där barnen tar av sig på fötterna och får sprita sina händer.

Tänk på att hålla avstånd vid lämning och hämtning så att vi slipper trängas!

I dojon vistas bara barn och instruktörer.

Har ni en vattenflaska med er, så ställer ni den på golvet bakom er plats på den röda mattan där vi hälsar in. Dricka görs bäst i samband med att samtliga sitter ner, så att vi undviker spring kors och tvärs i dojon.

När man tilldelats ett trävapen, håller man koll på sitt eget under hela passet. I de moment där vi inte använder det, lägger vi vapnet bakom den plats vi satt på när vi hälsade in.

Vet ni att ni inte kan komma på ert pass, meddela gärna instruktörerna i förväg, så att vi kan anpassa träningen efter udda antal.

Under träningen:
Barn tränar med en och samma kompis under hela passet. Vilka som tränar tillsammans utser vi i passets början.

Instruktörerna visar endast på varandra och håller avstånd från barnen.

Alla får en egen sektion av mattan att hålla sig på under sin träning, förutom när vi sitter i seiza (på knä) då vi sitter på röda mattan som vanligt, men med lite större avstånd.

Om ni upplever att barnet kommer att ha svårt att klara av ovanstående regler, kan det vara bättre att avvakta tills vi kan ha en träning mer som vanligt.

Efter träningen:
Efter att vi bugat av skall vi en och en ta oss ut från dojon utan onödig trängsel. Instruktörerna sköter köordningen, där en och en plockar upp sina tillhörigheter (vattenflaska och ytterkläder), för att gå till utgången där ni tar på er strumpor och skor vid mattkanten. Händerna spritas här återigen.