Fortsatt inställd träning

Styrelsen i Eksjö Budoklubb har beslutat att ställa in träningen även fortsättningsvis, och återkomma om träningsstart när läget så tillåter.

Vi har dessutom bestämt att medlemmar kommer att kompenseras för utebliven träning, men måste först undersöka hur detta bäst låter sig göras.

I april kommer vi att börja med utomhusträning med vapen som kommer att inkludera såväl vuxna som de barn som är lite äldre eller har tränat ett tag (och därmed har högre grad). Exakt vad som gäller, tider och förhållningssätt, kommer vi att utannonsera i alla våra kanaler inom kort.

Ta hand om er!
/Eksjö Budoklubbs styrelse