Höstterminen i Eksjö Budoklubb

TERMINSSTART
Vecka 36, med start tisdag den 1 september, börjar Eksjö Budoklubb höstens verksamhet. 

NEDSATT TRÄNINGSAVGIFT
Efter en vårtermin som blev förkortad för många, och sedan väldigt förändrad av coronapandemin, samt en ny termin som inte heller den blir som vanligt, kommer träningsavgifterna för HT20 att vara som följer:

Under 13 år: 100 kr/termin
Studerande: 200 kr/termin
Vuxen: 300 kr/termin
Familj: 400 kr/termin

Notera att medlemsavgiften, som är kopplad till försäkringen, och endast erläggs en gång per år, inte kan reduceras utan är 150 kr för de som inte redan avlagt den i våras.

UPPDATERING AV REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Vi planerar och utvärderar månad för månad vad vi anser oss kunna göra, och därför kan nedanstående, när så är möjligt, komma att förändras. Vi kommer att hålla alla uppdaterade genom våra sedvanliga kanaler.

SCHEMA OCH ANMÄLAN
Vuxna tränar numera inomhus kl 19.00-20.00 tisdagar och torsdagar. Fokus på träningen är fortsatt på bukiwaza (vapen).

Aikido för barn kommer sätta igång på ordinarie tider tisdag och torsdag kl 18-19. Det är också den enda aktivitet som kommer att hållas i dojon.

Barnaikidon kommer inledningsvis att kretsa kring den traditionella vapenträningen, med trästav (jo) och träsvärd (bokken). Redskapet har man med sig under hela passet och används i moment i såväl uppvärmning som individuella övningar samt tillsammans. Detta är dels för att vi skall undvika moment där vi tar i varandra eller ligger på mattan, men också för att det är väldigt roligt och spännande att träna som samurajerna gjorde!

Träningen kommer att bedrivas med större hänsyn till avstånd och därför kan endast tolv (12) barn samtidigt vara i dojon. För att vi skall kunna tillgodose så mångas önskemål som möjligt tränar barnen endast en av dessa dagar. Tisdagen kommer vara mer orienterad mot nybörjare och yngre barn, medan torsdagen har mer avancerad träning för de som kanske hunnit gradera sig några gånger, och/eller är lite äldre (t.ex. går i mellanstadiet). Vissa justeringar kan behöva göras då alla inte kan träna tisdag eller torsdag, så ange därför vilka av dessa som fungerar i anmälningsformuläret.

Anmälan sker via följande formulär:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSB99mxnAX-_6MGNX7vX9qw08KtzRtgddFdp5P0McVArnL7A/viewform

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
För att det skall kunna göras på ett säkert sätt ber vi att samtliga iakttar följande förhållningssätt:

Före träningen:
Endast friska, symptomfria, kan träna.

Är du sjuk eller känner dig minsta sjuk? Träna först efter minst två symptomfria dagar!

Har du någon sjuk i familjen, även om det bara är lite? Vänta med träning tills alla har varit friska i minst två dagar!

Tvätta fötterna och sätt på rena strumpor. Strumpor kommer endast att tas av och på vid mattkanten.

Kom omklädd i mesta möjliga mån. För ökad säkerhet vill vi undvika offentliga omklädningsrum.

Gå på toaletten innan. För ökad säkerhet vill vi i mesta möjliga mån undvika offentliga toaletter.

Föräldrar lämnar och hämtar sina barn på läktargången, och vi tar emot i dojons båda entréer, där barnen tar av sig på fötterna och får sprita sina händer.

Tänk på att hålla avstånd vid lämning och hämtning så att vi slipper trängas!

I dojon vistas bara barn och instruktörer.

Har ni en vattenflaska med er, så ställer ni den på golvet bakom er plats på den röda mattan där vi hälsar in. Dricka görs bäst i samband med att samtliga sitter ner, så att vi undviker spring kors och tvärs i dojon.

När man tilldelats ett trävapen, håller man koll på sitt eget under hela passet. I de moment där vi inte använder det, lägger vi vapnet bakom den plats vi satt på när vi hälsade in.

Vet ni att ni inte kan komma på ert pass, meddela gärna instruktörerna i förväg, så att vi kan anpassa träningen efter udda antal.

Under träningen:
Barn tränar med en och samma kompis under hela passet. Vilka som tränar tillsammans utser vi i passets början.

Instruktörerna visar endast på varandra och håller avstånd från barnen.

Alla får en egen sektion av mattan att hålla sig på under sin träning, förutom när vi sitter i seiza (på knä) då vi sitter på röda mattan som vanligt, men med lite större avstånd.

Om ni upplever att barnet kommer att ha svårt att klara av ovanstående regler, kan det vara bättre att avvakta tills vi kan ha en träning mer som vanligt.

Efter träningen:
Efter att vi bugat av skall vi en och en ta oss ut från dojon utan onödig trängsel. Instruktörerna sköter köordningen, där en och en plockar upp sina tillhörigheter (vattenflaska och ytterkläder), för att gå till utgången där ni tar på er strumpor och skor vid mattkanten. Händerna spritas här återigen.