Eksjö Budoklubb blir officiell Aikido Kobayashi Dojo

Vid sidan av Iyasaka Aikidoklubb och Aikido Kobayashi Dojo Göteborg, blir Eksjö Budoklubb nu Sveriges tredje klubb att officiellt affilieras med Aikido Kobayashi Dojo i Japan.

Listan över officiellt affilierade Kobayashi Dojo utanför Japan.

Det betyder att vi ytterligare stärker och tydliggör våra långtida band med Kobayashi Dojo, grundad 1969 av Yasuo Kobayashi-sensei, 8 dan, och idag ledd av hans son Hiroaki Kobayashi-sensei, 7 dan.

Med andra ord fortsätter vi precis som vanligt, med att sprida aikido i en glädjefull atmosfär, med bred och direkt kompetens från några av världens mest namnkunniga senseis.