Träning för dangradering börjar igen för hösten

Nu drar vi återigen igång vår träning fokuserad på dangradering. Den sker varannan lördag, jämna veckor, med start den 6 oktober. Första tillfället håller vi dock något kortare, till 11.30.

Information om ev. ändringar går endast ut till de som har anmält sig eller är medlemmar i Eksjö Budoklubbs Facebook-grupp.

Varmt välkomna, oavsett vilken dojo ni tillhör!