Årsmöte 21 februari

Härmed bjuder Eksjö Budoklubb in till årsmöte söndag 21 februari kl 10.30.

Mötet kommer att ske digitalt, och preliminärt via Messenger. Skulle behov av att byta plattform uppstå kommer det att utannonseras.

Anmälan sker till henrik@eksjobudoklubb.se, där ni även kan meddela om ni behöver använda annan digital mötesplattform än Messenger.

Verksamhetsberättelse 2020 >

Bokslut 2020 >

Revisionsberättelse 2020 >

Budget 2021 >