Vårterminsstart 2022

Tisdag den 11/1 börjar vi vårterminen i Eksjö Budoklubb.

Med anledning av smittspridningen och de restriktioner som råder har vi beslutat att avvakta med träningen för de minsta barnen som dessutom är ovaccinerade.

För övrig träning är det allmänt aikidopass tisdagar och torsdagar kl 18.30–19.45. Med anledning av att vi får vistas högst 10 personer i dojon samtidigt kommer vi dock även här behöva avgränsa antalet deltagare genom att endast de födda 2009 och tidigare kan vara med. Gränsen är vald med anledning av att de som tränar ska haft möjlighet att vaccinera sig.

Då läget är osäkert kommer vi inte att ta ut någon träningsavgift direkt, utan endast medlemsavgiften på 150 kr.

För er som önskar deltaga så önskar vi föranmälan till henrik@eksjobudoklubb.se varpå man inväntar svar på om man har fått plats eller ej. Tidigare tränande kommer att ges företräde.

Att man känner sig fullt frisk när man kommer till träning förutsätter vi förstås.

OBS! Ovanstående kan komma att ändras med kort varsel.