Höstterminen i Eksjö Budoklubb

TERMINSSTART
Vecka 36, med start tisdag den 1 september, börjar Eksjö Budoklubb höstens verksamhet. 

NEDSATT TRÄNINGSAVGIFT
Efter en vårtermin som blev förkortad för många, och sedan väldigt förändrad av coronapandemin, samt en ny termin som inte heller den blir som vanligt, kommer träningsavgifterna för HT20 att vara som följer:

Under 13 år: 100 kr/termin
Studerande: 200 kr/termin
Vuxen: 300 kr/termin
Familj: 400 kr/termin

Notera att medlemsavgiften, som är kopplad till försäkringen, och endast erläggs en gång per år, inte kan reduceras utan är 150 kr för de som inte redan avlagt den i våras.

UPPDATERING AV REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Vi planerar och utvärderar månad för månad vad vi anser oss kunna göra, och därför kan nedanstående, när så är möjligt, komma att förändras. Vi kommer att hålla alla uppdaterade genom våra sedvanliga kanaler.

SCHEMA OCH ANMÄLAN
Vuxna tränar numera inomhus kl 19.00-20.00 tisdagar och torsdagar. Fokus på träningen är fortsatt på bukiwaza (vapen).

Aikido för barn kommer sätta igång på ordinarie tider tisdag och torsdag kl 18-19. Det är också den enda aktivitet som kommer att hållas i dojon.

Barnaikidon kommer inledningsvis att kretsa kring den traditionella vapenträningen, med trästav (jo) och träsvärd (bokken). Redskapet har man med sig under hela passet och används i moment i såväl uppvärmning som individuella övningar samt tillsammans. Detta är dels för att vi skall undvika moment där vi tar i varandra eller ligger på mattan, men också för att det är väldigt roligt och spännande att träna som samurajerna gjorde!

Träningen kommer att bedrivas med större hänsyn till avstånd och därför kan endast tolv (12) barn samtidigt vara i dojon. För att vi skall kunna tillgodose så mångas önskemål som möjligt tränar barnen endast en av dessa dagar. Tisdagen kommer vara mer orienterad mot nybörjare och yngre barn, medan torsdagen har mer avancerad träning för de som kanske hunnit gradera sig några gånger, och/eller är lite äldre (t.ex. går i mellanstadiet). Vissa justeringar kan behöva göras då alla inte kan träna tisdag eller torsdag, så ange därför vilka av dessa som fungerar i anmälningsformuläret.

Anmälan sker via följande formulär:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSB99mxnAX-_6MGNX7vX9qw08KtzRtgddFdp5P0McVArnL7A/viewform

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
För att det skall kunna göras på ett säkert sätt ber vi att samtliga iakttar följande förhållningssätt:

Före träningen:
Endast friska, symptomfria, kan träna.

Är du sjuk eller känner dig minsta sjuk? Träna först efter minst två symptomfria dagar!

Har du någon sjuk i familjen, även om det bara är lite? Vänta med träning tills alla har varit friska i minst två dagar!

Tvätta fötterna och sätt på rena strumpor. Strumpor kommer endast att tas av och på vid mattkanten.

Kom omklädd i mesta möjliga mån. För ökad säkerhet vill vi undvika offentliga omklädningsrum.

Gå på toaletten innan. För ökad säkerhet vill vi i mesta möjliga mån undvika offentliga toaletter.

Föräldrar lämnar och hämtar sina barn på läktargången, och vi tar emot i dojons båda entréer, där barnen tar av sig på fötterna och får sprita sina händer.

Tänk på att hålla avstånd vid lämning och hämtning så att vi slipper trängas!

I dojon vistas bara barn och instruktörer.

Har ni en vattenflaska med er, så ställer ni den på golvet bakom er plats på den röda mattan där vi hälsar in. Dricka görs bäst i samband med att samtliga sitter ner, så att vi undviker spring kors och tvärs i dojon.

När man tilldelats ett trävapen, håller man koll på sitt eget under hela passet. I de moment där vi inte använder det, lägger vi vapnet bakom den plats vi satt på när vi hälsade in.

Vet ni att ni inte kan komma på ert pass, meddela gärna instruktörerna i förväg, så att vi kan anpassa träningen efter udda antal.

Under träningen:
Barn tränar med en och samma kompis under hela passet. Vilka som tränar tillsammans utser vi i passets början.

Instruktörerna visar endast på varandra och håller avstånd från barnen.

Alla får en egen sektion av mattan att hålla sig på under sin träning, förutom när vi sitter i seiza (på knä) då vi sitter på röda mattan som vanligt, men med lite större avstånd.

Om ni upplever att barnet kommer att ha svårt att klara av ovanstående regler, kan det vara bättre att avvakta tills vi kan ha en träning mer som vanligt.

Efter träningen:
Efter att vi bugat av skall vi en och en ta oss ut från dojon utan onödig trängsel. Instruktörerna sköter köordningen, där en och en plockar upp sina tillhörigheter (vattenflaska och ytterkläder), för att gå till utgången där ni tar på er strumpor och skor vid mattkanten. Händerna spritas här återigen.

Terminsavslutning vid Långanäsbadet 11 juni


Torsdag den 11 juni kl 18 har vi avslutning för terminen. Vi kommer att hålla till i Långanäsbadet, där klubben bjuder på korv med bröd och dricka.

Diplom från föregående termin delas ut, och alla, oavsett om ni har varit med på våra utomhuspass eller ej, är hjärtligt välkomna!

Återigen vill vi påminna om att vi alla behöver hålla rekommenderade avstånd. Klubbens instruktörer sköter tillagningen, med spritade händer samt handskar.

Medtag gärna eget sittunderlag, och eget fika.

Vid dåligt väder meddelar vi eventuellt ändrad dag  i alla våra kanaler i så god tid som möjligt!

Utomhusträning med vapen tisdagar och torsdagar

Från och med tisdagen den 14 april kommer vi att hålla utomhuspass med vapenträning, ken och jo, för såväl våra unga som vuxna.

Minimigräns för att deltaga för utövare ur vår barngrupp är minst orange bälte eller minst 10 år.

Tisdagar kommer vara ett grundpass som alla kan deltaga på. Innehållet blir till att börja med såväl suburi med ken och jo samt kataträning (13 kata), d.v.s. träning man också kommer kunna arbeta mer med även hemma. Vill man ta med en kompis, släkting eller annan intresserad, går det utmärkt!

Torsdagar blir ett mer avancerat pass med huvudsakligt fokus på kumitachi och kumijo, samt kataträning med både 31 och 22 kata.

Träningen äger rum i Vildparken kl 18-19 tisdagar och torsdagar tills vidare.

Kläder efter väder, och vi kommer att använda vanliga, träningsvänliga plagg, och inte gi.

Skulle ett pass behöva ställas in, t.ex. p.g.a. väderlek, kommer det att annonseras på hemsida och Facebook, så håll utkik i dessa kanaler innan ni ger er av.

Vid oklarheter, kontakta någon av våra instruktörer!

Vapen finns att låna i viss omfattning, även kortare varianter för barn, men har ni egna får ni gärna ta med dessa.

Alla som är fullt friska och kan hålla föreskrivna avstånd är hjärtligt välkomna!

Fortsatt inställd träning

Styrelsen i Eksjö Budoklubb har beslutat att ställa in träningen även fortsättningsvis, och återkomma om träningsstart när läget så tillåter.

Vi har dessutom bestämt att medlemmar kommer att kompenseras för utebliven träning, men måste först undersöka hur detta bäst låter sig göras.

I april kommer vi att börja med utomhusträning med vapen som kommer att inkludera såväl vuxna som de barn som är lite äldre eller har tränat ett tag (och därmed har högre grad). Exakt vad som gäller, tider och förhållningssätt, kommer vi att utannonsera i alla våra kanaler inom kort.

Ta hand om er!
/Eksjö Budoklubbs styrelse

Inställd träning mars ut

Med anledning av coronaviruset har styrelsen i Eksjö Budoklubb, i likhet med många andra klubbar i Sverige, valt att ställa in träningen med omedelbar verkan, och i ett första skede mars månad ut. Efter detta kommer vi att utvärdera läget, och vidta lämpliga åtgärder.

Vi kommer att informera i samtliga våra kanaler om detta och frågor ställs till våra instruktörer, vars kontaktinfo finns på vår hemsida.

Mer information kommer så snart sådan finns. Vi hoppas på er förståelse.

Hälsningar,
Styrelsen, Eksjö Budoklubb

Årsmöte 2020

Årsmötet för 2020 äger rum på skottdagen, lördag den 29 februari på Parkgatan 23 i sedvanlig ordning.

Vi börjar kl 13, men redan tidigare på dagen, kl 10-11.30 är det Idrottsskola, vilket vi hoppas att så många som möjligt kan närvara på och hjälpa till.

Lunch hos Hans på Parkgatan 23 kl 12 innan mötet.

Anmäl er gärna i förväg till någon i styrelsen, så vi får ett hum om hur många som kommer.

Dokument:

Verksamhetsberättelse 2019 >

Bokslut 2019 >

Budget 2020 >

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!

Terminsstart 2020

Tisdag den 7/1 sätter den nya terminen igång, och tiderna är desamma som innan:

MÅNDAG
19.30 – 21.00 Ju-jutsu

TISDAG
18.00 – 19.00 Aikido, barn (6-12 år)
19.00 – 20.30 Aikido, vuxen (från 13 år)

TORSDAG
18.00 – 19.00 Aikido, barn (6-12 år)
19.00 – 20.30 Aikido, vuxen (från 13 år)